f a s h i o n   s t y l i s t    &    a r t   d i r e c t o r

LISSELI SANTOS

lisseli.santos@gmail.com

999 565 924

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
Contact me

Merci for your message!